Itä-Savon koulutuskuntayhtymä

Itä-Savon koulutuskuntayhtymä / Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto SAMIEDU

Hankkeen tavoitteena SAMIedussa  on tutustua 3D-tulostuksen hyödyntämiseen ja sen tarjoamiin mahdollisuuksiin.  Hankkeessa luodaan opettajille uutta osaamista, koskien 3D-tulostuksen mahdollisuuksien ja hyödynnettävyyden osalta. Kulttuurialalla oppilaitoksemme kanssa tiivistä yhteistyötä tekee mm. Suomen kansallisooppera, jonka toiminnassa 3D-tulostus on nykypäivää. Tällä hetkellä opettajat kokevat tarvitsevansa uutta osaamista 3D-tulostuksen opetuskäytön osalta. Valmistuttuaan opiskelijoiden tulee pystyä hallitsemaan 3D-tulostuksessa tarvittavaa osaamista, joten näitä asioita tulisi pystyä kohtaamaan jo opiskeluaikana.

Tulokset; Hankkeessa suunnitellaan valinnainen tutkinnon osa, jonka myötä opiskelijat voivat kehittää 3D-tulostukseen liittyvää osaamista. Valinnaisen tutkinnon osan suunnittelussa tehdään yhteistyötä työelämän´yhteistyökumppaneiden lisäksi myös muiden alojen, kuten liiketalouden alan, rakennusalan, kone- ja metallialan, sähköalan ja puualan opettajien kanssa.

Työelämäyhteistyöyritykset:

Suomen kansallisooppera: Tapio Säkkinen ja Pipsa Keski-Hakuni.

Savonlinnan oopperajuhlat: Jukka Pohjalainen.

Toiminta

Syksy 2014

  • Benchmarking sekä oppilaitoksiin, työelämään à opettajien osaamisen ja tietämyksen kehittyminen
  • Oppimateriaalien tuottaminen opetuskäyttöön, 3D-tulostuksen perusteet; kartoittaa tärkeimmät tavoitteet opetuksen kannalta, hyödynnettävyys eri oppiaineissa
  • Työelämäyhteistyökumppaneiden hyödyntäminen uusien opetusjärjestelyjen ja -menetelmien kehittämisessä
  • Hankitaan ajantasainen 3D-mallinnusohjelmisto ja mahdollistetaan 3D-tulostusosaaminen
  • Kkulttuurialan ammatinopettajat harjaantuvat käyttämään ohjelmistoja ja
  • Aloitetaan valinnaisen tutkinnon osan suunnittelu 3D-opetuskäytön näkökulmasta, joka kohdentuu paikallisen työelämän tarpeisiin.

Vuosi 2015

  • 3D-tulostuksen hyödyntäminen osana opetusta
  • Valinnainen 3D-osaamista harjaannuttava tutkinnon osa
  • Työelämäyhteistyön uudet muodot

Hankkeen yhteyshenkilö:

Jonna Kokkonen

jonna.kokkonen@samiedu.fi

ouh. 044 5506341

 

Vastaa