Oulun seudun ammattiopisto

OSAO

Mukana olevat alat
– puu
– kone
– sähkö
– ICT
– koru
– datanomi (peli)

Oulun seudun ammattiopiston EDU3D.FI –hankkeen tavoitteet:

– 3D tulostamisen ja mallintamisen integroiminen osaksi tutkinnonperusteita eri aloilla
– opetushenkilöstön osaamisen vahvistaminen
– alueen yritysten 3D osaamisen ja tuotekehityksen vahvistaminen ja oppilaitosyhteistyön vahvistaminen

HANKKEEN TOIMINTASUUNNITELMA

Syksy 2014
– opetushenkilöstön ja yritysten henkilöstön osaamisen vahvistaminen 3D koulutuspäivien järjestäminen
– 3D -tulostaminen ja mallintaminen: olemassa olevien opetuskäytänteiden kartoittaminen ja kuvaus sekä opetus- ja oppimisympäristön suunnittelu

Vuosi 2015
– opetushenkilöstön ja yritysten osaamisen vahvistaminen
– 3D -tulostaminen ja mallintaminen – toteutettujen opetusmenetelmien case-kuvaukset verkko-palvelimelle
– 3D -tulostaminen ja mallintaminen osana tutkinnonperusteita ja opetusmenetelmien ja järjestelyjen kirjaaminen
– yritysyhteistyön vahvistaminen: yritysten osaamisen tukeminen 3D tulostamisen ja mallintamisen hyödyntämiseen tuotekehityksessä

KOHDERYHMÄ: opetushenkilöstö, perustutkinto-opiskelijat, aikuiskoulutus ja yritysten henkilöstö

HANKKEEN AVULLA TAVOITELTAVAT KONKREETTISET TULOKSET

– opetushenkilöstö osaa hyödyntää 3D -mallintamista ja
– tulostamista osana opetusta
– 3D -mallintaminen ja -tulostaminen integroituu osaksi eri alojen opetusta ja opetussisältöjä vai-kuttaen tuleviin opetussuunnitelmien perusteisiin.
– 3D tulostaminen ja mallintaminen tulee yrityksille tutuksi ja sitä voidaan hyödyntää tuotekehityksessä
– verkkopalvelimella case-kuvauksia toteutettavista opetusmenetelmistä

TOTEUTUNUTTA

– 3D-tulostamisen esittely Kaukovainion tekniikan yksikön henkilökunnalle 29.8.
– OSAOn tilanne kartoitettu
– palvelutoimintaa yrityksille
– opettajien koulutusta, ti 4.11. ja ma 24.11. (tuleva)
– opetussuunnitelma tehty 3D-tulostukseen (päädytty vapaasti valittavaan tutkinnonosaan 5 osp)

YHTEYSHENKILÖ

Esko Yrttiaho
esko.yrttiaho@osao.fi

Vastaa