Kouvolan aikuiskoulutuskeskus

Aikuiskoulutuskeskus Kouvola EDU3D.FI –hankkeen tavoitteet:

Tavoitteena on kehittää ja edistää mukana olevien koulutuksen järjestäjien, yritysten ja opiskelijoiden yhteistyönä alueellisesti ja valtakunnallisesti 3D -tulostuksen opetuskäyttöä ammatillisessa peruskoulutuksessa valituilla koulutusaloilla (sosiaali- ja terveysala, kone- ja metalliala, painoviestintä, AV-viestintä, kulttuuriala, sähkötekniikka). Kehittämistyössä on mukana aidosti valtakunnallinen edustus koulutuksen järjestäjiä.

HANKKEEN TOIMINTASUUNNITELMA

Syksy 2014
-hankeverkoston yhteistyö
-kouluttajien koulutus
-opetussuunnitelman kehitystyö yhdessä verkoston kanssa
-koulutussuunnittelun aloittaminen opetussuunnitelman pohjalta
-3D-tulostimen yhteishankinnan suunnittelu yhteistyössä verkoston kanssa (tulostin hankitaan omakustanteisesti)

Vuosi 2015
-koulutussuunnittelun valmistuminen
-koulutusten tuotteistus ja markkinointi yrityksille
-koulutusten pilotointi ( 2 )

HANKKEEN AVULLA TAVOITELTAVAT KONKREETTISET TULOKSET

-3D mallinnuksen koulutuksen opetussuunnitelma
-Kouluttajien osaamisen kehittyminen
-3D koulutus/tuotteet
-Yritysyhteistyön vahvistaminen
-Yritysten 3D osaamisen lisääminen

YHTEYSHENKILÖ

Liena Patja
Aikuiskoulutuskeskus Kouvola
liena.patja@kvlakk.fi
02077879211

Vastaa