Ammattiopisto Tavastia

Ammattiopisto Tavastian EDU3D.FI –hankkeen tavoitteet:

Oppilaitoksen sisäisen toiminnan lisääminen ja yhteistyön vahvistaminen työelämän kanssa. Oppimisympäristöjen kehittäminen ja niiden yhteiskäytön lisääminen eri koulutusaloilla. Hyvien pedagogisten käytäntöjen laajentamien ja vakiinnuttaminen.

HANKKEEN TOIMINTASUUNNITELMA

Syksy 2014
Kartoitetaan eri koulutusalojen tavoitteet ja miten 3D-tulostus voidaan hyödyntää opetuksessa, harjoitustöiden mallintamisessa ja oppimisympäristöjen suunnittelussa. Selvitetään työnantajien kanssa yhteistyömahdollisuudet eri-laisten kappaleiden tai tuotteiden suunnittelussa ja mallintamisessa. Käynnistetään 3D- laitteiston hankintaprosessi.

Vuosi 2015
Tehdään opetussuunnitelmiin tarvittavat korjaukset. Laaditaan koko oppilaitosta koskeva laitteiston käyttökoulutus. 3D-tulostimen hankinnan käynnistäminen ja laitteiston hankinta. Aloitetaan yhteistyöyritysten kanssa yhteistyö erilaisten tuotteiden mallintamisesta, esim. CNC-koneistustuotteet. Toteutetaan henkilöstön koulutus, jotta laitteistot voidaan ottaa opetussuunnitelmien mukaisesti käyttöön.

HANKKEEN KOHDERYHMÄ: Hankkeeseen osallistuu alussa kone- ja metallitekniikka, puuala ja autoala. Kevään 2015 aikana hankkeen kokemukset jaetaan koko oppilaitoksen tietoon. Lisäksi kohderyhmänä ovat alueen metalli- ja puualan sekä autoalan yritykset.

HANKKEEN AVULLA TAVOITELTAVAT KONKREETTISET TULOKSET

Ottaa haltuun 3D-tulostutekniikka eri koulutusaloilla. Opetussuunnitelmien tavoitteiden ja sisältöjen korjaaminen niin, että ne vastaavat hankkeessa asetettuja tavoitteita ja työelämän tarpeita. Keskeytysten vähentäminen ja läpäisyasteen parantaminen. Työelämäyhteistyön konkreettinen vahvistaminen.

YHTEYSHENKILÖ

Ari Pöllänen ja Teemu Vepsäläinen
Ammattiopisto Tavastia
ari.pollanen@kktavastia.fi
teemu.vepsalainen@kktavastia.fi

Vastaa