Koulutuskeskus Salpaus

Koulutuskeskus Salpauksen EDU3D.FI –hankkeen tavoitteet:

Koulutuskeskus Salpauksen tavoitteena on tutkia ja kehittää 3D-tulostustekniikan hyödyntämistä ammatillisessa opetuksessa.

Tavoitteena on kohottaa Koulutuskeskus Salpauksen tietoteknistä osaamista sekä tukea opetuksen nykyaikaistamista. Kokeilemme uudenlaisen opetusmateriaalin kehittämistä, tuottamista ja uudistamista eri aloille. Hyödynnämme olemassa olevia verkkotyövälineitä tuotosten esille tuontiin ja niiden arviointiin. Tavoitteena on monipuolistaa NY-yritystoimintaa 3D-tulostuksen tuomilla mahdollisuuksilla yrityksille ja asiakkaille. 3D-tulostuksen opetuskäyttöä tullaan pilotoimaan muovi-, suunnitteluassistentti-, muotoilu ja mallinnusaloilla.

Tavoitteena on myös monipuolistaa hankkeeseen osallistuvien alojen opetusta sekä lisätä alojen vetovoimaa. Lisätään yritysyhteistyötä ja pyritään löytämään uusia yhteistyökumppaneita.

HANKKEEN TOIMINTASUUNNITELMA

Syksy 2014
-Suunnitellaan miten 3D-tulostusta lähdetään pilotoimaan eri aloilla
-Kehitetään alojen opetusta ja opetussuunnitelmia 3D-tulostuksen mahdollisuuksien mukaan
-Selvitetään valinnaisten aineiden ja paikallisesti tarjottavien opintojen soveltuvuutta 3D-tulostustekniikan opetuksessa
-Selvitetään miten yritysyhteisyötä voitaisiin ottaa mukaan hankkeeseen
-Tehdään tarvittavat hankinnat
-Koulutetaan hanketoimijat hankkeessa käytettävien työvälineiden käyttöön.
-Aloitetaan 3D-tulostamisen pilotointi

Kevät 2015
Kehitetään menetelmiä
-Kirjataan kokemukset ja tulokset verkkoon

Syksy 2015
-Kehitetään menetelmiä
-Kirjataan kokemukset ja tulokset verkkoon

HANKKEEN KOHDERYHMÄ: Opiskelijat, opettajat ja esimiehet

HANKKEEN AVULLA TAVOITELTAVAT KONKREETTISET TULOKSET

Hankkeen tuloksena syntyy toimintamalli kuinka 3D-tulostusta on mahdollista hyödyntää opetuksessa. 3D-tulostamisen hyötyjen esiin tuonti opetuskäytössä omassa sekä alueen muissa koulutusorganisaatioissa. Lisätään vetovoimaa eri aloille uusien oppimisympäristöjen kehittämisen ja käyttöönottamisen kautta. Tehdään ohjeistusta ja opetusmateriaalia opetushenkilöstölle ja nostetaan teknisen osaamisen tasoa.

ALKUVAIHEEN TUOTOKSIA

Olemme saaneet koneen toimimaan (Muoviala ja Mini Factory) ja ensimmäiset kappaleet on saatu tehtyä. Hieman on ollut tulostaessa kappaleen kiinnipysymisongelmia, mutta kun tekee laajemman ”kannaksen” kappaleen ympärille, niin kappale pysyy paremmin kiinni.

3D-tulostuksessa on huomattu, että mallintaminen on se vaikein osa prosessia. On opeteltava käyttämään hyvin ohjelmstoja ja tunnettava laitten ominaisuudet, että mihin se kykenee.

Alla muutama kuva tulostetuista töistä.

Kengän kantalappu (ABS)
Kengän kantalappu (ABS)

 

Mini Factory tulostamassa vaasin pienoismallia.
Mini Factory tulostamassa vaasin pienoismallia.

 

Pienoismalli kukkavaasista tulostettuna.
Pienoismalli kukkavaasista tulostettuna.

 

YHTEYSHENKILÖ

Asko Hänninen
Koulutuskeskus Salpaus
asko.hanninen@salpaus.fi

Vastaa