Jyväskylän ammattiopisto

Tällä sivulla esitellään Jyväskylän ammattiopiston 3D-pilottiryhmän ja -alojen asioita.  Projektissa mukana olevia ammattialoja on  mm.

  • Liiketalous
  • PainoviestintäJAO Logo
  • Tieto- ja viestintätekniikka
  • Vaatetus

Jyväskylän ammattiopiston EDU3D.FI –hankkeen tavoitteet:

Hankkeen tavoitteena on perehtyä 3D-tulostukseen ja aloittaa 3D-tulostuksen osaamistarpeiden kartoitus Jyväskylän ammattiopistossa. Selvitetään 3D-tulostuksen työnkulku eli tuotantoprosessin vaiheet ennen ja jälkeen varsinaisen 3D-tulostuksen. Tutustutaan eri tekniikoilla toimiviin laitteisiin ja niiden tuomiin mahdollisuuksiin eri aloilla. Hankkeen avulla jalkautetaan 3D-tulostusta ja sen mahdollisuuksia eri aloille. Näitä aloja projektin alkaessa ovat painoviestintä-, vaatetus-, tieto- ja viestintätekniikka- ja liiketalousalat. Myös muiden alojen tarpeita on tarkoitus kehittää projektin aikana.

Tuotantoprosessin mallintamisen lisäksi selvitetään tarvittavaa osaamista ja kartoitetaan eri 3D-tulostinvaihtoehtoja sekä niiden ominaisuuksia. Lisäksi selvitetään 3D-tiedostojen mallinnus, korjailu- sekä tarkistusprosesseissa tarvittavaa osaamista, käytettäviä työkaluja ja ohjelmistoja. Eri alat suunnittelevat ja toteuttavat uusia tuotteita, joita voidaan 3D-tulostuksen avulla luoda ja tuotteistaa.

Hankkeen avulla saavutetaan 3D-tulostamisen opetuksen lähtökohdat sekä rakennetaan opetussuunnitelman alustavat osaamistavoitteet. Projektiryhmä hyödyntää tieto- ja viestintätekniikkaa sekä mallintaa projektissa oppimaansa mm. verkko-blogeissa, joka tekee asian integroinnin jatkossa sujuvammaksi oppilaitoksen arkeen. Myös muita uusia pedagogisia ratkaisuja ja sosiaalisen median mahdollisuuksia käytetään hankkeen toteuttamisessa ja viestinnässä. Projektiryhmä vierailee yhteystyö oppilaitoksissa ja alan yrityksissä sekä tapahtumissa. Yhteydenpitoa eri oppilaitosten kesken on tarkoitus hoitaa säännöllisillä verkko-kokouksilla.

HANKKEEN TOIMINTASUUNNITELMA

Syksy 2014
-Projektin käynnistys
-Suunnitellaan miten 3D-tulostusta lähdetään pilotoimaan eri aloilla
-Selvitetään miten yritystoiminta voidaan ottaa mukaan hankkeeseen
-Luodaan markkinointisuunnitelma ja tehdään tarvittavat hankinnat
-Koulutetaan hanketoimijat tarvittavien välineiden käyttöön
-Koulutetaan hanketoimijat tarvittavien 3D-tulostamiseen liittyvien ohjelmien käyttöön
-3D-tulostuksen vaiheiden ja osaamistarpeiden tunnistus alkaa (3D-tulostus prosessikuvaus)
-Esittely blogissa, jossa yleinen kuvaus Step by step-malli 3D-tulostuksesta
-3D- tulostimien ominaisuudet ja materiaalivaihtoehdot (tekninen kuvaus / matriisi)
-Laaditaan osin yhteistyössä muiden koulujen kanssa
-Uudet tuotteet ja tuotteistamisen mahdollisuudet eri aloilla (mm. Vaatetus, yms.)

Vuosi 2015
-Aloitetaan 3D-tulostamisen pilotointi
-3D-tulostuksen osaamistavoitteiden laadintaa ja päivitystä
-Kirjataan kokemukset ja tulokset verkkoon
-Tuotekehittelyä ja markkinointia uusille tuotteille
-Mallinnetaan ja ohjeistetaan 3D-tulostuksen käyttö opetuksessa
-Järjestetään työpajoja 3D-tulostuksen käyttöön

HANKKEEN KOHDERYHMÄ: Opiskelijat, opettajat muu henkilökunta ja yritykset

HANKKEEN AVULLA TAVOITELTAVAT KONKREETTISET TULOKSET

Hankkeen tavoitteena on perehtyä 3D-tulostukseen ja aloittaa osaamistarpeiden kartoitus Jyväskylän ammattiopistossa.

Selvitetään 3D-tulostuksen työnkulku eli tuotantoprosessin vaiheet ja tutustutaan eri tekniikoilla toimiviin laitteisiin ja niiden tuomiin mahdollisuuksiin eri aloilla.

Selvitetään 3D-tiedostojen mallinnus, korjailu- sekä tarkistusprosesseissa tarvittavaa osaamista, käytettäviä työkaluja ja ohjelmistoja.

Eri alat suunnittelevat ja toteuttavat uusia tuotteita, joita voidaan 3D-tulostuksen avulla luoda ja tuotteistaa.

Hankkeen avulla saavutetaan 3D-tulostamisen opetuksen lähtökohdat sekä rakennetaan opetussuunnitelman alustavat osaamistavoitteet.

YHTEYSHENKILÖ

Vesa Iltola
Jyväskylän ammattiopisto
040 341 5671
vesa.iltola@jao.fi

Vastaa