Vantaan ammattiopisto Varia

varian-logo

Vantaan ammattiopisto Varian EDU3D –hankkeen tavoitteet ovat:

Hankkeen tavoitteena on kehittää Varian 3D -suunnitteluun ja -tulostukseen liittyvää opettajien osaamista sekä tuottaa 3D –tulostuksen paikallisesti tarjottava opetussuunnitelma yhteistyössä työelämän kanssa. Opetussuunnitelman perusteella hankkeessa laaditaan eri koulutusaloille sopivia toteutussuunnitelmia. Lisäksi hankkeessa kerätään tietoa siitä, voidaanko 3D -suunnittelun ja tulostuksen avulla edistää niiden opiskelijoiden oppimista, joilla on hahmotukseen liittyviä ongelmia.

HANKKEEN TOIMINTASUUNNITELMA

  1. Selvitetään 3D -suunnittelussa ja – mallinnuksessa käytettävien teknologisten ratkaisujen pedagogisen käytön mahdollisuudet Varian eri osaamisaloilla.
  2. Laaditaan eri osaamisaloille sovellettavissa olevan 3D -mallinnuksen opetussuunnitelma yhteistyössä hankkeeseen osallistuvien oppilaitosten sekä paikallisten yritysten kanssa.
  3. Laaditaan opetussuunnitelman pohjalta toteutussuunnitelmat ja kokeillaan niitä eri eri osaamisaloilla. Kehitetään toteutussuunnitelmia saatujen kokemusten pohjalta.
  4. Arvioidaan 3D -suunnittelun ja tulostuksen soveltuvuutta eri alojen pedagogisiin ratkaisuihin.
  5. Osallistutaan valtakunnallisen hankkeen järjestämiin kokouksiin, koulutuksiin ja muihin tapahtumiin.

HANKKEEN AVULLA TAVOITELTAVAT KONKREETTISET TULOKSET

Näkemys ja suunnitelma 3D -suunnittelun ja -tulostuksen pedagogisista käyttömahdollisuuksista eri osaamisaloilla Variassa.

  1. Paikallisesti tarjottava 3D -suunnittelun ja -tulostuksen opetussuunnitelma, joka on sovellettavissa eri osaamisaloille.
  2. 3D -suunnittelun ja -tulostuksen toteutussuunnitelmat, joiden toimivuutta on kokeiltu ja arvioitu eri osaamisaloilla.
  3. Opettajien verkostoituminen ja osaamisen kehittyminen yhteistyössä muiden 3D -suunnittelua ja tulostusta käyttävien opettajien kanssa.

Hankkeen aikana tehdään Varialle suunnitelma siitä, millä osaamisaloilla 3D –suunnittelua ja –tulostusta kehitetään lähivuosina. Toteutussuunnitelmien kokeilun perusteella kehitetään uusia pedagogisia ratkaisuja eri osaamisaloille.

YHTEYSHENKILÖ

Jarno Kupiainen
Vantaan ammattiopisto Varia
Ojahaantie 5, 01600 VANTAA
puh. 050 522 7898
jarno.kupiainen@eduvantaa.fi
@jarnokupiainen

Muut Varian projektit ja hankkeet löytyvät variaprojektit.fi sivuilta

 

Vastaa