Satakunnan koulutuskuntayhtymä

Satakunnan koulutuskuntayhtymä Sataedun EDU3D.FI –hankkeen tavoitteet:

Sataedun tavoitteena EDU3D.FI-hankkeessa on tuottaa suunnitelma 3D-tulostuksen alakohtaisista työelämälähtöisistä mahdollisuuksista opetussuunnitelmien sisällöiksi. Suunnitelmassa hyödynnetään työelämän yhteistyökumppaneiden sekä EDU3D.FI-valtakunnallisen verkoston asiantuntemusta.

Tavoitteena on lisäksi testaamalla todentaa menetelmän soveltuvuus alustavien pilottitutkintojen (Audiovisuaalisen viestinnän pt sekä Hotelli-, ravintola- ja cateringalan pt) opetussuunnitelmaan.

HANKKEEN TOIMINTASUUNNITELMA

Hanke toteutetaan Sataedussa monialaisesti tiimityönä, osallistaen mukaan työelämää, opiskelijoita ja opettajia. Projektipäällikkö vastaa verkostoyhteistyöstä sekä pitää Sataedun kehityspalveluita ja pedagogista ryhmää ajan tasalla kehittämisestä.

Syksy 2014
Projektiryhmän nimeäminen ja järjestäytyminen (projektipäällikkö, pilottialat)
Hankesuunnitelman ja aikataulun tarkentaminen
Yhteistyösopimuksen laatiminen
Verkoston toimintaan osallistuminen

Tiedonhankinta:
– Perehdytään omassa oppilaitoksessa käytössä olevaan 3D-menetelmään ja sen mahdollisuuksiin. Perehdytään Satakunnan ammattikorkeakoulun TKI-yksikön käytössä oleviin 3D-menetelmiin ja niiden hyödyntämismahdollisuuksiin. Perehdytään valtakunnallisen EDU3D.FI-verkoston oppilaitosten sovelluksiin.
– Perehdytään kaupallisesti saatavilla oleviin teknologioihin ja teollisiin sekä muilla toimialoilla käytössä oleviin sovelluksiin. Jo käytössä olevia menetelmien sovellettavuutta arvioidaan suhteessa eri alojen opetussuunnitelmiin erityisesti työelämälähtöisyys huomioiden. Valittujen alojen opetushenkilöstölle tehtävän kyselyn avulla nostetaan esille sovellusaihioita erikseen arvioitavaksi.

Pilottialojen opetussuunnitelmatyön käynnistäminen yhteistyössä työelämän kanssa.

Kevät 2015
Verkoston toimintaan osallistuminen Tiedonhankinta ja selvitystyö jatkuu
Pilottialojen opetussuunnitelmatyö jatkuu Benchmarking

Syksy 2015
Verkoston toimintaan osallistuminen
Em. kehitystoimenpiteiden loppuun saattaminen
Opetussuunnitelmien päivitystyö tarvittavin osin
Suunnitelmat jatkokehittämiselle ja mahd. investoinnille
Hankkeen toimenpiteiden arviointi
Tulosten levittäminen ja tiedottaminen
Raportointi

HANKKEEN KOHDERYHMÄ: Pilottialojen (kulttuuri- ja cateringalat) opettajat, välillisesti työelämän yhteistyökumppanit ja opiskelijat.

HANKKEEN AVULLA TAVOITELTAVAT KONKREETTISET TULOKSET

– monialainen selvitys 3D-tulostuksen mahdollisuuksista työelämälähtöisessä oppimisessa
– 3D-tulostuksen sisällyttäminen pilottialojen opetussuunnitelmiin
– suunnitelma jatkokehittämisestä ja oppimisympäristöjen investoinneista.

Hankkeen tuloksia hyödynnetään suunniteltaessa opintoalojen oppimisympäristöjen työelämälähtöistä uudistamista. Mikäli jonkun alan työelämän tarve selkeästi tukee 3D-menetelmän käyttöönottoa ammatillisessa koulutuksessa, käynnistetään valmistelu oppimisympäristön kehittämiseksi. Hankkeen tulokset voidaan suoraan hyödyntää investointia suunniteltaessa.

YHTEYSHENKILÖ

Veli-Matti Vuori
veli-matti.vuori@sataedu.fi

Vastaa