Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto

POKEn logo

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopiston EDU3D.FI –hankkeen tavoitteet:

Hankkeen tavoitteena on

  • Saada tietoa 3D-tulostuksen nykytilasta.
  • Kouluttaa kone ja metallialan ja sähkö-ja automaatioalan opettajia käyttämään 3D-tulostimia ja saada valmiuksia 3D-tulostustekniikan opettamiseen.
  • Tarkoituksena on saada myös valmius sopivan 3D-tulostimen hankintaan.
  • 3D-maailma on jo nyt monella alalla opetussisältönä ja se on tulossa tekniikan alojen opetussuunnitelmien sisältöihin tulevaisuudessa.

HANKKEEN TOIMINTASUUNNITELMA

Syksy 2014
Opettajat perehtyvät 3D-maailmaan ja sen hyödyntämiseen opetuksessa. Syksyn 2014 aikana verkostoidutaan ja selvitetään muiden oppilaitosten käytänteitä sekä toimintatapoja 3D-tulostamisen opetusmahdollisuuksista.

Hankkeen alkuvaiheessa perehdytään myös erilaisiin opetusmenetelmiin ja ammattiaineisiin, joissa opetuksen tukena voidaan käyttää 3D-mallintamista ja -tulostamista.

Tutustumisen jälkeen tehdään suunnitelma kuinka Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopistolla voidaan ottaa opetukseen mukaan 3D-tulostaminen.

Vuoden loppupuolella voidaan käynnistää konkreettisia toimenpiteitä tulostamisen opettamiseen. Tavoitteena on että tulostaminen on mahdollista vuoden 2015 aikana oppilaitoksessa oleville opiskelijoille.

Vuosi 2015
Opettajat valmentavat ja tuovat tietoa toisille opettajille 3D-tulostimen käytöstä ja sen mahdollisuuksista ammatin opettamisessa.  Verkoston kautta saadun tiedon perusteella tehdään hankintaesitys tulostimen hankkimiseksi.

Hankitaan 3D-tulostuslaitteisto koululle. Selvitetään onko oppilaitoksella mallintamiseen sopivia ohjelmistoja. Mikäli ohjelmistoja on, aloitetaan ohjelmistojen kouluttaminen opettajille.

Pyritään tekemään 3D-tulostamisen pilottikokeilu vähintään yhden kurssin muodossa, jolla saadaan selvitettyä kuinka opettaminen onnistuisi oppilaitoksessa.

Käytetään 3D-tulostamisen median huomiota hyväksi oppilaitoksen markkinoinnissa.

HANKKEEN KOHDERYHMÄ: Kone ja metallialan (1 opettaja) ja sähkö-automaatioalan opettajat (2 opettajaa)

HANKKEEN AVULLA TAVOITELTAVAT KONKREETTISET TULOKSET

  1. Lisätä oppilaitoksen opettajien osaamista 3D mallintamisessa ja tulostamisessa.
  2. Hankkia oppilaitokselle vähintään yksi 3D-tulostin, jolla opiskelijat ja opettajat voivat tulostaa kappaleita.
  3. Järjestää mallintamisesta ja tulostamisesta pilottikoulutus, jonka avulla voidaan selvittää millainen opetustapa ja toteutus on hyvä aiheen opetukseen oppilaitoksessa.
  4. Levittää 3D-verkoston kautta saatu tieto jokaiselle oppilaitoksen toimipisteelle, vähintänä tiedostavalla tasolla.
  5. Luoda puitteet että opetus voidaan ottaa käyttöön jokaisessa toimipisteessä.

YHTEYSHENKILÖ

Seppo Pietarila
seppo.pietarila@poke.fi

 

Vastaa