Pohjois-Karjalan ammattiopisto

Pohjois-Karjalan ammattiopiston EDU3D.FI –hankkeen tavoitteet:

Ammattiopisto Nurmeksen tavoitteena on olla omalta osalta kehittämässä 3D-tulostuksen osaamista. Kehittämistyössä mukana olevat koulutuksen järjestäjät ja yritykset toimivat paikallisina/alueellisina 3D-tulostuksen tukipisteinä valitsemillaan pilottikoulutusaloilla. Kehittämisverkostossa mukana olevien koulutuksen järjestäjien yhteistyönä toteutetaan/tarjotaan myös valinnaisia tutkinnon osia.

Tulos: Hankkeeseen osallistuminen kehittää ammatillisen peruskoulutuksen opetushenkilöstön osaamista 3D-tulostinten käyttäjinä ja pedagogisina hyödyntäjinä ammatillisessa peruskoulutuksessa. Hankkeen jälkeen hankkeeseen osallistuvilla opettajille, opiskelijoilla ja työelämän edustajilla on 3D-tulostimien käytön perusosaaminen hallussa, oppilaitokset kokeilevat ja testaavat 3D-tulostimien opetuskäyttöä yritysyhteistyössä valituilla koulutusaloilla suunnitelmiensa ja tavoitteiden mukaisesti.

Hankkeessa on tavoitteena avoin informaation jakaminen (verkkosivut), jotta pohjatietoja jokaisen ei tarvitse hakea erikseen.

Laaditaan paikallisesti toteutettavat Opetussuunnitelmat 3D -tulostukseen. Useille koulutusaloille sovellettavissa olevan 3D -mallinnuksen opetussuunnitelman (10 ov) yhteistyössä hankkeeseen osallistuvien oppilaitosten ja kunkin oppilaitoksen oman alueen työelämän kumppaneiden kanssa. Ammattiopisto Nurmes kokoaa pilotoinnin: Kone- ja metallialan pt, Autoalan pt, Sähköalan pt ja Liiketalouden pt. Tavoitteena on opiskelijoiden oman NY- tai osuuskuntamuotoisen yritystoiminnan käynnistäminen. Hankkeessa tavoitellaan yhteistyöyrityksiä, joilla mahdollisuuksia liiketoiminnan kehittämiseen hyödyntämällä 3D- osaamista.

HANKKEEN TOIMINTASUUNNITELMA

2014
– Hanketoimijoiden tapaaminen, viestintäsuunnitelma, tiedotuksen käynnistäminen, opetussuunnitelmatyö
– Hankkeen tavoitteiden täsmentäminen, työnjako,                               AC-verkkokokoukset
– Yhteys työelämä yhteistyökumppaneihin
– 3D tulostamien hankintaprosessin käynnistäminen, tiedon hankinta laitteistoista, benchmark
– Opetussuunnitelmatyön käynnistäminen: Tiedon hankintaa ja yhteen kokoamista 3D-tulostuksesta (metalli, auto, sähkö, liiketalous)
Suunnitellaan yritysyhteistyössä alueellisesti/paikallisesti ja/tai valtakunnallisesti tarjottavien vapaasti valittavien tutkinnon osien sisältöjä. 3D-tulostaminen 10 ov OPSiin valmistusmenetelmänä. Käynnistetään oppilaitos- ja yritysyhteistyössä projektit. Pedagogiset toimintamallit 3D-tulostamisessa, toteutussuunnitelma.
– Asiantuntijan konsultointi
– Väliarviointi

Vuosi 2015
Viimeistään tässä vaiheessa 3D tulostimen, ohjelmistojen ja skannerin hankinta käyttöönotto ja perehtyminen huoltotoimenpiteisiin (erillisrahoitus).
Opitaan tulostimen ohjausta ja opitaan hallitsemaan tulosteiden parametrien säätämistä.
Opettajat testaavat harjoitusten yhteydessä myös erilaisia tulostusmateriaaleja.
Oppimisessa hyödynnetään aluksi valmiita 3D-malleja sekä perehdytään niiden jälkikäsittelyyn.

– Konsultoidaan asiantuntijoita

– 3D-mallien tuottamiseen valokuvien avulla/älypuhelimilla sekä 3D –mallien kopiointiin ilmaisten tai maksullisten arkistojen palvelujen avulla.
– 3 D tulostaminen 10 ov opetuksen toteutus
– Työelämän kanssa yhteistyössä testaan asiakastöitä, joten myös he perehtyvät myös CAD-mallien tuottamiseen.
– 3-D tulostaminen opiskelijan NY-yritys tai osuuskuntatoimintana
– Verkostoyhteistyö
– Jatkosuunnitelma
– Raportointi, viestintä
– Loppuarviointi

HANKKEEN KOHDERYHMÄ: Ammattiopisto Nurmeksen opiskelijat kootaan pilotointiryhmä: Kone- ja metal-lialan pt, Autoalan pt, Sähköalan pt ja Liiketalouden pt.

Metallialan yritykset : Nurmeksen Metalli, Katatec, Saher-Aidat, Pielisen Metalli, Nurmeksen Levytyö, Pieli-sen Karjalan Kehittämiskeskus Oy PIKES jonka kautta lisää yritysyhteistyökumppaneita.

HANKKEEN AVULLA TAVOITELTAVAT KONKREETTISET TULOKSET

Tavoiteltava konkreettinen kehittämistyön tulos on eri koulutusaloja tukeva avoin valtakunnallinen koulutus- ja kehitysfoorumi, jossa voi opiskella 3D-tulostuksen opetuskäytön perusteita eri koulutusaloilla verkko- ja työvaltaisesti. Hanke tuottaa 3D-tulostuksen osaamisen kehittämistä eri koulutusaloilla tukevan avoimen verkkofoorumin, jossa jaetaan opetuskäytön pilotoinnin kokemuksia.

Saadaan 3D-tulostus osaksi opetussuunnitelmia eri koulutusaloilla. Lisäksi oppilaitosverkosto voi yhteistyössä tarjota 3D-tulostuksen osaamista kehittäviä valinnaisia ja/tai ammatillisia tutkinnon osia (vrt. valmistusmenetelmät)

Selvitetään ja vertaillaan erilaisista tulostimista saatuja kokemuksia. Tehdään investointihakemus, jossa mukana yrityksiä.

3D oppimisympäristö Ammattiopisto Nurmekseen, yhteistyö työelämän kanssa tiivistyy. Tavoitteena oppilaitokseen tulostimen investointi EU –hanke yhdessä yrittäjien kanssa. Tulostamon yhteiskäyttö yrittäjien ja hankeverkoston muiden toimijoiden kanssa.

Yhteistyössä metallialan yritysten kanssa kehitetään uusimman teknologian käyttöön ottoa Nurmeksessa, sillä 3D-tulostus tarjoaa mahdollisuuden luoda uudentyyppisiä ja yksilöllisiä tuotteita.

Koulutuskonsepti – Opetussuunnitelma 3 D tulostaminen 10 ov

3D mahdollisuudet ja tietoisuus lisääntyy

Koulutetaan 3D osaajia työelämän tarpeisiin

3 D tulostus käyttää materiaalia vain tarvittavan määrän, säästää luonnon varoja. Parantaa työllisyyttä ja vähentää kuljetuskustannuksia, sosiaalinen kestävää kehitystä kun tuotanto on kotimaassa.

YHTEYSHENKILÖ

Kaija Mattila
Pohjois-Karjalan ammattiopisto, Nurmes
050 310 1747
kaija.mattila@pkky.fi

Vastaa